سلام

از جمله حقوق شهروندی معلولان ، بهینه سازی فضاهای شهری برای این عزیزان است که در سالهای اخیر مورد توجه مسئولین و شهرداری ها قرار گرفته است. در این مدت زمانی کارهایی انجام شده ، هرچند تا آماده سازی کامل فضاهای شهری راه درازی در پیش است.

آنچه مدتی است توجهم را بخود جلب کرده ، موزاییک ها و مسیر هایی است که در معابر برای راهنمایی عزیزان نابینا در نظر گرفته شده است.

آنچه در ادامه مطالب می بینید ،هنرمندی دوستان گرامی ما در شهرداری برای بهینه ساختن فضای شهری است.

لازم به ذکر است این تصاویر مربوط به پیاده رو حد فاصل میدان هاشمیه تا چهار راه کوثر شهر مشهد است که در روز سه شنبه 26 آذر ماه عکس برداری شده است.


اگر دوست نابینای ما، از میدان هاشمیه به چهار راه کوثر، سلامت برسد به این مانع برخورد می کند!