سلام

دوست داشتم اولین پست پنجره در سال جدید، مطلبی دیگر بود.

ضمن عرض تسلیت بمناسبت درگذشت استاد باستانی پاریزی به دوستان، از درگاه الهی برای ایشان رحمت و مغفرت میطلبم.