چهارشنبه 14 آذر  1301 برابر با  6  دسامبر 1922

« مجمع ترقى فوتبال نزدیک ‏یک سال است که تشکیل شده و اینک براى توسعه این ورزش «کتابچه قوانین بازى» را که به فارسى ترجمه شده به زودى منتشر خواهد کرد. این مجمع تعدادى «توپ اعلى از اروپا» هم خریدارى کرده که وارد خواهد شد. در اطلاعیه‏ اى که امروز در روزنامه ایران چاپ شد از علاقه ‏مندان به تشکیل تیم و شرکت در مسابقات «جام نقره» دعوت شد به آقاى «تقى خان طایر در بلدیه تهران» مراجعه کنند.»

                         به نقل از روزشمار تاریخ معاصر ایران، ج‏2، ص: 535.