سلام

اعیاد شعبانیه را به شما تبریک می گویم.

بعد از پست " اولین کتاب تاریخی که خواندم" به ذهنم رسید این سوال را از شما دوستان محترم بپرسم که :

اولین کتاب تاریخی که شما خواندید، چه بود؟ (اگر دقیقا بخاطر ندارید، لطفا نام کتاب و یا حتی موضوعی که در شمار اولین مطالعات تاریخی شماست را بنویسید. )

سوال بعد اینکه: کدام کتاب تاریخی که مطالعه کردید بیشترین تأثیر را در شما گذاشته است.

از اینکه در این نظرسنجی شرکت می کنید ، بسیار سپاسگزارم.