سلام

خرافات ...

شاید بپرسید خرافات چه ارتباطی با بناهای تاریخی دارد ؟

تصور کنید در میان دشتی پهناور ، برجی آرامگاهی با تزیینات زیبایش چشم نوازی می کند. تزییناتی با آجر ویا کاشی با کتیبه ای که شاید تنها بخشی از آن از حوادث روزگار جان سالم بدر برده است.


در میان این برج شکوهمند سنگ قبری وجود دارد .سنگی  مزین به کتیبه هایی از آیات قرآن و گاه عباراتی در وصف صاحب قبر و البته بیشتر به زبان عربی.

شما با استفاده از دانش و اطلاعات خود می توانید تا حدودی حدس بزنید که این بنا متعلق به چه دوره ایست و شاید حتی بتوانید با خواندن کتیبه متوجه شوید که صاحب قبر کیست. اما آیا همه افرادی که  روزی گذرشان به این برج می افتد نیز به همان نتیجه ای که شما رسیدید ، می رسند ؟

این گونه است که گاه می شنوید در فلان منطقه بقعه متبرکه ای پیدا شده و مردم برای تسکین آلامشان روی سوی آنجا نهاده اند (و خدا نکند که پای افرادی سودجو نیز در این میان باشد.)

ادامه ماجرا را حتما می توانید تصور کنید . از پوشاندن دیوار از پوستر های ادعیه و شمایل ائمه وگاه حک کردن جای دست  تا تعویض سنگ قبر و گاه تخریب و بازسازی بنا و وسعت بخشیدن به آن و...

در سالهای اخیر با به آغاز به کار ستاد مبارزه با خرافات سازمان تبلیغات اسلامی و اهتمام نیروی انتظامی کمتر شاهد این ترویج این گونه خرافات هستیم . اما شاید هنوز هم در مناطق دور افتاده این مرزو بوم از این قبیل جریان ها و تخریب ها و آسیب ها وجود داشته باشد .

ای کاش از بناهای تاریخی کشورمان محافظت  بیشتری صورت بگیرد و یا حداقل در کنارشان تابلویی برای معرفی آنها  وجود داشته باشد  تا هرگز شاهد این وقایع نباشیم. ای کاش ...

برجهای خرقان(قزوین) ؛ دو برج آرامگاهی متعلق به دوره سلجوقی .مدتی  زیارتگاه مردم بوده است حتی در برخی کتب معماری  آنها را به عنوان امامزاده معرفی نموده اند ، در حالی آرامگاه دو تن از بزرگان سلجوقی است. خوشبختانه آسیب چندانی به معماری بنا نرسیده است.

 

میل اخنگان ؛ بنایی غریب در فاصله 22 کیلومتری مشهد . اگر به درون بنا بروید غیر از کتیبه های روی  سنگ  قبر ، کتیبه هایی یا بهتر بگویم شبه هایی از جای دست بر دیوار  خودنمایی می کنند. جای پنج انگشت باز از پایین دیوار تا آنجا که قد آدمی مجال می دهد و دستی می رسد . تکرارش انسان را به وحشت می اندازد. به نظر می رسد روی آن جای دست ها که با وسیله ای نوک تیز بر دیوار ایجاد کرده اند ، با آب شسته اند و فقط شبهی از آن باقی مانده است.  مدتها این سؤال ذهنم را مشغول کرده بود.  تا اینکه روزی از دوستی که در این باره اطلاعاتی دارد همین سؤال را پرسیدم .جواب جالب بود. او گفت :« دربعضی مناطق ایران از جمله خراسان برخی بر این باورند اگر به مکان زیارتی بروی و جای دست خویش را بر دیوار حک کنی به حاجتت می رسی .»