این مسجد توسط حسینعلی خان ایروانی،والی ایروان حدود سال 1179 هجری قمری، مطابق با سالهای 65-1764 میلادی بنا شده است.


گروهی از محققین علت نامگذاری مسجد را شباهت ساختمان و ظاهر بنا به مسجد کبود تبریز و برخی دیگر کاشی های مینایی رنگ آن می دانند .

یکی از مورخان ارمنی، دوران والی گری حسینعلی خان را بین سالهای 1783-1762 ذکر کرده است .

سبک معماری این مسجد را صفوی- قاجاری می دانند .در کتاب گلشن مراد تألیف ابوالحسن غفاری کاشانی که به نوعی به اوضاع و احوال روزگار کریم خان زند پرداخته است، به نسب قاجاریه اشاره داشته و می نویسد که این طایفه در اوایل دولت صفویه در گنجه و ایروان می زیستند.  در همین کتاب در خصوص وقایع سال 1175 هجری قمری از حسینعلی خان به عنوان والی شهر نامبرده شده است که مسجد را با هزینه شش هزار تومان تأسیس نموده است.

لازم به ذکر است در دوره کمونیست ،با توجه به مقابله ای که با مظاهر دینی میشد ، کلیسا ها و  مساجد تخریب  شدند  اما با تدابیر مقامات هنر دوست محلی و تبدیل این مسجد به موزه ایروان از تخریب این بنا جلوگیری به عمل آمد .