سلام

برای بار دوم بود که این سی دی را نگاه می کرد. آنچنان محو تماشای تلویزیون بود که بعد از اینکه چند بار صدایش کردم، جوابم را داد . به او پیشنهاد دادم انیمیشن دیگری بگذارد .اما او با اصرار گفت همین خوب است و تازه بعد از این بار، می خواهد دوباره هم آنرا تماشا کند.

با بی میلی نیم نگاهی به صفحه تلویزیون انداختم. قهرمان فیلم قدرتی خارق العاده داشت و کل داستان درباره مبارزات او بود با نیروهایی که در مقابلش می ایستادند.

به فکر فرو رفتم .

یادش بخیر وقتی که من همسن و سال زینب بودم...

داستان و قهرمانان کارتونهایی که ما می دیدیم خیلی با انیمیشن های امروزی فرق داشت. بعضی از  آن انیمیشن ها درباره خانواده ای بود که مدتی در سختی و مشکلی گرفتار شدند و اعضای آن خانواده با کمک و همیاری بر مشکل غلبه می کنند(دکتر ارنست،مهاجران و ...) یا نوجوانی بود که با سخت کوشی و تلاش می توانست بر مشکلاتش غلبه کند ( حنا دختری در مزرعه، باخانمان {پرین} و ...) ، گاه ماجرا درباره اجتماعی بزرگتر از خانواده بود (دهکده حیوانات ، بچه های کوه آلپ و ...) .

من خاطرات خوشی از همه این انیمیشن ها دارم و چیزهای زیادی از آنها آموختم . آیا واقعا همه آن درس هایی که نسل ما از انیمیشن ها و برنامه های آن روز آموخت فرزندانمان هم از انیمیشن های امروزی و برنامه های مخصوص کودک که از سیما پخش می شود می آموزند؟

در همین فکر بودم که صدای زینب مرا بخود آورد.

 - راستی مامان ؛ بچه ها می گفتند این فیلم قسمت دومش هم اومده ، اون رو برام می خری؟