سلام

هفته آخر آذر ماه ، به نام  هفته پژوهش نامگذاری شده است. امسال نیز دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد برنامه هایی برای این هفته درنظر گرفته بود که  از جمله آنان می توان به دو کارگاه مهم « روش تدوین پایان نامه » توسط «دکتر قنوات» و « روش نگارش مقاله های علمی – پژوهشی» توسط «دکتر جلالی » اشاره نمود.

در این دو کارگاه مطالب بسیار مفیدی توسط این دو استاد ارجمند ارائه شد. که اگر دوستان تمایل داشته باشند در فرصت های مناسب بخش هایی از آن نکات را می نویسم.

برای شروع نکته ای از کارگاه « روش نگارش مقاله های علمی – پژوهشی» توسط «دکتر جلالی » که به نظرم  بسیار جالب بود، اشاره می کنم و آن نکته  این است که:

" برای انتخاب موضوع در مقالات مانند مقنی های یزدی عمل کنید. اگر دقت کنید چاه هایی که مقنی ها در قنات ها برای رسیدن به آب می کندند، بسیار عمیق بود ولی دهانه ها و قطری کوچک و تنگی داشت . بطوری که از  آن فقط خود مقنی می توانست عبور کند. تحقیق باید چنین باشد یعنی  موضوعات باید بسیار محدود و جزئی ولی دامنه تحقیق وجستجوی آن، بسیار عمیق و گسترده باشد ، بگونه ای که مطلب و نکته ای از قلم نیفتد و تمام جوانب آن بررسی گردد."