سلام

راستش نمی دانم اولین بار که انسان به فکر این افتاد  بر دیواره غاری که در آن زندگی می کند چیزی بنویسد چه موقع بود و چه نوشت ...


شاید یک انسان تنها بود و خواست شرح تنهاییش را بنویسد.

شاید یک کودک بود و بخاطر شیطنت و بازیگوشی بدور از چشم والدین ،دیوار غار محل اقامتشان را خط خطی نمود و وقتی والدینش متوجه شدند شروع به دعوا کردنش کردند.

شاید عاشقی بود و نامه ای برای معشوقش.

شاید نوشته های آخر یک محکوم به حبس ابد بوده در غار محل زندانی شدنش.

شاید خاطرات فردی بوده که بر روی دفتر خاطراتش (دیوار غار).

شاید ...

اما هر چه بود و هر کسی آن را نوشت هدفش تنها بیان حالت و احساسات درونیش بود.

نگاشتن بر روی سنگ همچنان ادامه یافت. روزی تصاویری در غار (غارهای ماقبل تاریخ کشور فرانسه) نقش می بست و روزی نقوشی بر صخره ها. روزی فرمان پیروزی یک سلطان بود و روزی قانون اساسی مملکت و کشوری.

روزی نوشته ای به خط هیروگلیفی و روزی خطوط میخی .

اما سرانجام روزی این نوشته ها صورت یادگاری هایی را یافت که گاه بر روی تنه درختی جاودانه می شد و گاه بر دیواری.

گاه بیان دوستی چند پسر بچه بود و گاه ابراز محبت فردی به دیگری( ان شاء الله شرعی ، فکر بد نکنیدنیشخند)

اما چیزی که تقریبا در همه یادگاری ها مشترک بود، نوشتن تاریخ بر زیر نوشته ها بود .

امروزه وقتی بعد از گذشت سالها وقتی به آنها نگاه می کنیم، این نوشته ها خود تاریخی شده اند . تاریخی که نشان میدهد در آن سال، فردی با چنین مشخصاتی به این جا گذری نموده و گاه آنچه در اندیشه اش بوده به یادگار گذاشته است.