سلام

هر سال لحظه سال تحویل که میشه، دل شوره عجیبی پیدا می کنم. با اینکه می دونم اون لحظه هم مثل همه لحظه های دیگست و مثل همه اون ها می گذره ولی باز هم استرس دارم. لحظه قبل از سال تحویل افکار عجیبی به سراغم میاد. فکر سالی که گذشت. روزهایی که گذشتند. کارهایی که کردم و کارهایی که باید تا اون موقع انجام می دادم و بنا بدلایلی به تعویق افتاد. فکر آینده. اینکه سال دیگه چطوری سپری می شه؟ چه اتفاقاتی می افته؟ سال دیگه من این موقع کجا هستم و به کدوم یک از هدفهام می رسم؟

لحظه سال تحویل، برای من لحظه عجیبیه. لحظه ای که تک تک ثانیه ها رو میشمرم و زمان برای من معنی دیگه ای پیدا می کنه.

لحظه سال تحویل هر سال؛ به یاد خیلی ها هستم. اون هایی که هستند، اون هایی که برام عزیزند و حتی اون هایی که دیگه پیش من نیستند.

لحظه سال تحویل، برای خیلی ها دعا می کنم و آرزوی سلامتی و سعادت براشون می کنم.

لحظه سال تحویل امسال برای شما دوست گرامی هم دعا می کنم. از شما می خواهم برای من هم دعا کنید. پیشاپیش سال نوتون مبارک.