ملک الشعراء بهار(1330- 1265) ه. ش

خوشا فصل بهار و رود کارون             افق از پرتو خورشید، گلگون

ز عکس نخلها بر صفحهٔ آب              نمایان صدهزاران نخل وارون

دمنده کشتی کلگای زیبا         به دریا چون موتور بر روی هامون

قطار نخلها از هر دو ساحل              نمایان گشته با ترتیب موزون

چو دو لشکر که بندد خط زنجیر        به قصد دشمن از بهر شبیخون

 

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
بابایی

سلام سال نو شما هم خجسته. پیروز باشید[گل]

حاجری

تهرانه ؟

رضوی

چه عجب از دانشکده الهیات عکس نگذاشتید