دعوت نامه

-         بله؟

-         برایتون لوازم افطار رو اوُردم. بیایین تحویل بگیرید.

-         لوازم افطار ؟! ببخشید فکر کنم اشتباه زنگ رو زدید. ما لوازم افطار به جایی سفارش ندادیم.

-         این برای همه خانواده هاست. لطفا بیایین دم در.

با  خودم فکر کردم شاید یکی از همین دستفروشان دوره گرد است. همان کسانی که هر از گاهی به محله مان می آیند و همسایه ها را برای دیدن اجناس قسطی خود دعوت می کنند. با بی میلی به سمت چادرم رفتم. همین که خواستم از خانه خارج شوم صدای پایی شنیدم. پسر همسایه مان بود که از پله ها بالا می آمد. از خوشحالی چشمانش برق می زد. چند پاکت نامه دستش بود بعد از احوال پرسی یکی از آنها را به من داد و گفت: « اینو همین الان دم در اُوُردن. خدمت شما...»

 پاکت را باز کردم. از دیدن آنچه در آن بود، شگفت زده شدم  ...


               

/ 4 نظر / 43 بازدید
سمانه

سلام. خوش به سعادتتون. من رو هم دعا کنید... حالا چرا لوازم افطار؟!! از این دو کلمه آدم اصلا فکر نمیکنه که فحوای آن دعوت نامه باشه![متفکر]

اصغری

سلام طاعات قبول التماس دعا

رفیق

سلام بعد مدتها یاد دوستان کردیم. مرا به یاد سال اول دانشگاه انداختید هنوز چند روزی از آمدنمان به خوابگاه نمی گذشت که ماراهم به میهمانی امام رضا (ع) دعوت کردند. اولین بار آخرین باری بود که میهمان امام شدیم....یادش بخیر