دوره اصلاحات!

سلام

دو سه هفته ایست بطور شدیداللحنی درگیر اصلاحات پایان نامه ام. گمانم وسعت اصلاحاتم را دولت عثمانی هرگز در دوره حکومت خود تجربه نکرده است!

/ 5 نظر / 5 بازدید
حاجری

هنوز دوره ی اصلاحات هستید!!

تقوی

فقط مواظب باشید در این راه کشته نشوید؛ چون اصلاحات در ایران همیشه عاقبتش خون بوده!

سما

سلام. امیدوارم خوب باشید. روزتون مبارک. موفق، پیروز و سربلند باشید. (ببخشید با تأخیر)

ورنوس

و ما ادراک مالاصلاحات؟

سیدمجتبی

من هم این روزها درگیر اصلاحات پایان نامه ام. دعا کنین زود تموم بشه موفق باشی