خیام...

هرگز دل من ز علم محروم نشد

                                     کم ماند ز اسرار که معلوم نشد

هفتاد و دو سال فکر کردم شب و روز

                                    معلومم شد که هیچ معلوم نشد

/ 4 نظر / 5 بازدید
89/1

کمتر می خوره بهتون! [نیشخند][خرخون]

...

من فعلا نظر نمیدم تا یکی بیاد نظر بده من باهاش مخالفت کنم [قهقهه][گل]

داش دیوونه

آنانکه محیط فضل و آداب شدند در جمع کمال شمع اصحاب شدند ره زین شب تاریک نبردند برون گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند خیام آبجی خیام یه زمانی عشق من بود و همه ی رباعیاتش رو حفظ بودم . ممنوم[گل][گل]